spinoza- wandelingen

  

thumb_Dirck-Volkertsz-Coornhert

Spinoza_Voorburg_echt_klein_14kb

  Dirck Volkertszoon Coornhert is geboren in het 16e eeuwse Amsterdam. Hier deed hij zijn eerste ervaringen op. Later zou hij adviseur worden van Willem van Oranje en ook het strafrecht hervormen. Hij had invloed op de 17e eeuwse bewoners van de Amsterdamse Singel. Spinoza's uitgever Jan Riewertsz had zijn bedrijf in deze buurt, bij de Nieuwe Zijds Kolk. Ook woonden hier verschillende vrienden met wie Spinoza zijn latere Ethica besprak. De structuur van de Amsterdamse binnenstad lijkt met zijn grachten en gebouwen nog sterk op die van het 17e eeuwse Amsterdam.Dit maakt het mogelijk door de stad te lopen en te ervaren hoe dichtbij of veraf mensen van elkaar woonden.  

kaart1648_2gebieden952

 

 

 

 

N.B. De kaartenmakers van de 17e eeuw positioneerden het noorden aan de onderkant van de kaart zoals op bovenstaande kaart van Bleau uit 1648

   

 

De link 'a'damse spinozawandeling' geeft historische informatie over het 17e eeuwse Amsterdam specifiek gericht op Spinoza en (vooral) zijn Amsterdamse omgeving. De beide pagina's Amsterdam(-wandeling) en Spinoza(-wandeling) van de 'a'damse spinozawandeling kunnen ook afzondelijk worden bezocht.

Met de plattegrond met locaties (Amsterdam) en omschrijving van locaties kan iedereen ook zelf wandelingen samenstellen.

Hierbij een beschrijving van 'Spinozawandeling 2 Westzijde Amsterdam en Dam', verwijzend naar de plattegrond en de locatie-omschrijving. Behalve dat in dit gebied Riewertsz, Franciscus van den Enden, Descartes, Locke, Comenius hebben gewoond, is ook veel af te lezen aan de architectuur, zoals van het toenmalige Stadhuis op de Dam. En van de gevelstenen en blazoenen en deviezen.  

 

Historisch onderzoek

De ontwikkeling van de a’damse spinozawandelingen bracht historisch onderzoek met zich mee. Hierbij betrok ik ook het ‘spreken' van de architectuur en van ‘deviezen’ zoals b.v. ‘In liefde bloeyende’ van de rederijkerskamer d’Egelantier als uitingen van de kern van bepaalde culturele ontwikkelingen. In mijn conclusies wijk ik soms af van enkele gangbare historische kaders waarbinnen men Spinoza plaatst.