Staatkundig vertoog of verhandeling (PT)

WAARIN WORDT AANGETOOND, HOE EEN MAATSCHAPPIJ WAAR EEN VORST REGEERT ZOOWEL ALS EEN GEMEENSCHAP WAAR DE REGEERING AAN EENIGE DER AANZIENLIJKSTE BURGERS IS TOEVERTROUWD, MOET WORDEN INGERICHT OM ALLE DWINGELANDIJ TE VOORKOMEN EN ONGESTOORDE RUST EN VRIJHEID AAN ALLE BURGERS TE VERZEKEREN.

Uit het Latijn DOOR

W. MEIJER

AMSTERDAM – S. L. VAN LOOY 1901