UNITARISME

Het socianisme of unitarisme ontkent de Bijbelse 'drie-eenheid' de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Bij Erasmus' herziening van de Bijbelvertaling van jerome was gebleken dat de Bijbel in het Grieks geen komma's had; dus er stond in het Grieks Vader Zoon 'Heilige Geest'. Dit duidt erop dat dit onderscheid bij de vroege christenen niet een rol had gespeeld. De zogeheten 'Johannine comma' was juist vaak gebruikt door Middeleeuwse theologen in het westen als kerntekst voor de doctrine van de Drieëenheid. (Grantley McDonald (Leuven); Erasmus, the Johannine Comma and the politics of biblical scholarship; bijbelconferentie, 2012, Utrecht)

Galenus Abrahamsz de Haan was sociaan/unitariër. Ook Adriaan Koerbagh (?)