Adequate kennis van intuïtie

 

TIE (vert Verbeek) 26 …aan welk soort perceptie we de voorkeur moeten geven (N.b. hier gebruikt Spinoza een 4-deling ipv 3-deling)
1. Eerste… en Tweede (eerste kensoort): ook deze manier moet uit de wetenschap gebannen worden
2. Derde (tweede kensoort: ratio): men moet tot op zeker hoogte toegeven dat ze ons een idee geeft van het ding en ook dat de conclusie foutloos kan plaats vinden; maar toch zal het op zichzelf geen middel zijn om onze volmaaktheid te verwerven
3. Vierde (derde kensoort: intuitivo): alleen deze manier begrijpt de adequaete essentie van een ding en doet dat bovendien zonder enig risico van fouten. Deze hebben we derhalve bij uitstek nodig. Hoe deze manier ons in staat stelt om de dingen die we nog niet kennen op deze manier te begrijpen en langs de kortste weg, zullen we verklaren