Levensplan met hoogste goed als doel

 

TPT 4.4 Dus is hij noodzakelijkerwijs het meest volmaakt en heeft het meest deel aan de hoogste gelukzaligheid, die verstandelijke KENNIS VAN GOD, EEN ALLERVOLMAAKTST ZIJNDE IMMERS, BOVENAL LIEF HEEFT en daarin de ALLERMEESTE VREUGDE vindt. HIEROP KOMT DUS ONS HOOGSTE GOED EN ONZE ZALIGHEID NEER: OP DE KENNIS EN LIEFDE VAN GOD. DE MIDDELEN die dit hoogste DOEL van alle menselijke HANDELINGEN, TE WETEN GOD ZELF VOOR ZOVER ER EEN IDEE VAN HEM IN ONS IS, EIST, KUNNEN DAAROM GEBODEN GODS GENOEMD WORDEN, AANGEZIEN ZE ONS ALS HET WARE DOOR GOD ZELF, voor zover hij in onze geest bestaat, worden OPGELEGD, EN ZODOENDE kan men het LEVENSPLAN dat op dat doel gericht is, heel goed GODDELIJKE WET NOEMEN. (TPT Noot 4 11. Levensplan- ratio vivendi - wijze van leven. Dit centrale begrip in Spinoza’s filosofie, het door de rede gedicteerde OP HET WARE MENSLIJKE HEIL GERICHTE DENKEN EN HANDELEN, komt men op vele plaatsen in zijn werk tegen: korte geschriften, Eth IV en V, brief 37, aan Bouwmeester, die Spinoza aanraadt de wijze van Bacon te volgen; ook is een standvastig karakter hierbij gewenst).