Francis Bacon (1561-1626)


Francis_BaconFrancis Bacon, 1e Burggraaf van St Albans (Londen, 22 januari 1561 – Highgate, 9 april 1626) was een Engelse filosoof, staatsman, advocaat, jurist, auteur en pionier van de wetenschappelijke methode.

Hij diende zowel als Attorney General en Lord Chancellor van Engeland. Hoewel zijn politieke carrière in ongenade was gevallen, bleef hij toch extreem invloedrijk door zijn werken, vooral als filosofische advocaat en beoefenaar van de wetenschappelijke methode tijdens de wetenschappelijke revolutie.

Bacon herinstalleerde de Griekse liefde voor de natuurlijke wereld.


Bacon wordt de vader van het empirisme genoemd. Zijn werken vestigden en populariseerden inductieve methoden voor wetenschappelijk onderzoek, dat dikwijls de Baconiaanse methode wordt genoemd, of simpelweg de wetenschappelijke methode. Zijn eis voor een geplande procedure van het onderzoeken van alle dingen markeerde een nieuwe draai in het retorische en theoretische kader van de wetenschap, waarvan een groot deel opvattingen van de juiste methodologie tot op de dag van vandaag omgeeft. Zijn toewijding leidde waarschijnlijk tot zijn dood. Dit brengt hem in een zeldzame historische groep van wetenschappers die gedood werden door hun eigen experimenten.


Invloed op ...
Hij heeft extreem veel invloed door zijn werken, speciaal als filosofisch pleiter en beoefenaar van de wetenschappelijke methode gedurende de wetenschappelijke revolutie

Bacon_The_History_of_the_Royal-Society_of_LondonBacon's ideeën hadden veel invloed  de jaren 1630s en 1650s onder wetenschappers. Bacon werd algemeen beschouwd als een leidende geest van de ROYAL SOCIETY (zie zijn lauwering rechts) met zijn nadruk op inductie. Ook heeft hij de naam van ‘Vader van het experimenteel onderzoek’.

Hij wordt beschouwd als de filosofische invloed achter de opkomst van het industriële tijdperk. In zijn werk genoemd het ‘begin van uitvindingen die, tot op zekere hoogte, er toe kunnen leiden om in de behoeften te voorzien en ellende te ‘knechten’’. 

 

 

Over Bacons methode in Novum Organum (1620)
De titel verwijst naar Aristoteles’ “Organon”

Voor Bacon was het vinden van de essentie een eenvoudig proces van reductie en het gebruik van  inductief redeneren.

Inductie als methodologisch tegenover deductie. Bacon benadrukt de kracht van het geleidelijke proces wat inherent is aan inductie
‘Er zijn en kunnen alleen twee manieren zijn om de waarheid te onderzoeken en te ontdekken. De ene holt op van de zintuigen en data naar axioma’s van de hoogste mate van algemeenheid en van deze principes en hun onbetwijfelbare waarheid, en ontdekt van van daaruit middelmatige axioma’s’; dit is de gebruikelijke weg. De andere manier is axioma’s afleiden uit de zintuigelijke waarneming en data door geleidelijkaan te op te klimmen en door zulke stapjes bereikt deze tenslotte de (axioma’s) van de hoogste algemeenheid. En dit is de WARE MAAR NOG ONBETREDEN WEG’ (alph 19)

Het onderzoek is evenzeer gericht op verwerping van aanvaarde doctrines gericht als op het voorwaarts-gerichte vooruitgang. ‘Idols’ zijn de grootste men-made belemmeringen die de vooruitgang die het menselijke redeneren belemmeren. ‘Idols van de stam’ zijn geworteld in de menselijke natuur zelf en in de eigen stam of ras. Ten onrechte stellen de mensen dat het menselijk gezond verstand (sense) de maat is van de dingen, waar in feite alle percepties van het verstand en de geest (sense and mind) gemaakt zijn op de menselijke maat en niet op dat van het universum (alph 41)


Leidende rol in Britse koloniën

Francis Bacon speelde een leidende rol in de creatie van de Britse koloniën, speciaal, Virginia, Carolina en Newfoundland (Canada).  Zijn bestuursrapport over ‘Virginia’ was uitgegeven in 1609.  Thomas Jefferson, de derde president van de VS schreef: "Bacon, Locke en Newton beschouw ik als de drie grootste mensen die ooit leefden. Zij legden de basis voor de superstructiuren die in de fysische en morele wetenschappen zijn gelegd.

Lord_Bacon_-_the_guiding_spirit_of_colonization_scheme


Een Newfoundland postzegel uit 1910 met erop 'Lord Bacon - de leidende geest in het colonisatie schema'Sommige auteurs geloven dat Bacon’s visioen van een Utopische Nieuwe Wereld in Noord Amerika gelegd was in zijn roman New Atlantis, dat een mythisch eiland beschrijft, Bensalem, ergens tussenPeru and Japan. In zijn werk schildert hij een land af met vrijheid van godsdienst, waar een Jood rechtvaardig en gelijk wordt behandeld op een eiland van Christenen.

Ook veronderstelt de Rozkruizers-organisatie AMORC, dat Bacon een vestiging van mystici in Noord Amerika zou hebben beïnvloed, verwijzend naar diens werk "The New Atlantis" , dat als inspiratie diende voor een Rozekruisers kolonie geleid door Johannes Kelpius, (duits piëtist, 1667-1708). Rozekruis-gemeenschappen ‘leverden belangrijke bijdragen aan de opkomende Amerikaanse cultuur op het gebied van drukken, filosofie, wetenschappen en kunst’.