Num-

mers locaties

Locatie

Onderwerpen

1

Nes 45,

Brakke Grond

Rederijkerij/

toneel op straat

2

Beurspoortje/

Rokin

Beurs/
boekwinkels/
theater op straat

3

Dam, Stadhuis,

Nieuwe kerk

Politiek toneel

4

Nes 59 (nu Frascati)

Konstwinkel 
Franciscus
van den Enden

5

Kalverstraat/
route Begijnhof

Ondergedoken
geleerden,
Descartes

6

Begijnhof 48

Positie Katholieken

7

Spui/Singel 452-460 (Herengracht 109);

Singel 411

Huiskerken

Lutheranen,  

doopsgezinden,

socinianen,


katholieken

8

Singel 425 (UB)

Gedenksteen Menasse ben Israel

9

O.Z. Voorburgwal 231,

Atheneum Illustre  
'b
ehoefte aan wetenschap'

10

O.Z. Voorburgwal 300

Geldmoraal

11

Keizersgracht 384

Eerste Nederduytsche
Academie; Schouwburg
(alleen nog
toegangspoort bij
hotel Dylan; architect
Jacob van Campen)

12

Singel 267

Latijnse school

Van den Enden ?

13

Waterlooplein 133/
165 en 203

Positie sefardische
Joden

14

Waterlooplein 205

Spinoza’s geboorteplek

en jeugd

15

Zwanenburgwal 15

Beeld Spinoza

16

Singel 167
(P.C. Hooftgebouw)

NIL (Nihil Arduum
Volentibus= niets is
moeilijk voor hen
die willen) in 
café Stil Malta

17

Dirk Van Hasseltsteeg 14, (noordzijde,
nabij Nieuwendijk)

Rieuwertsz’ In
‘tMartelaersboek

18

Hoek Nieuwe Zijds Kolk bij Nieuwendijk

Tymion Houthaak

19

Rozengracht 184

Rembrandts woning

(periode na 1650)

20

Heilige weg 19

Rasphuis

21

Singel 284

Johannes Hudde
(1628 - 1704)

22

Oude Nieuwstraat 8 / Singel

Uitvaart Adriaan Koerbagh
(1633 - 1669)

23

Singel 159

Doopsgezinden 
‘Bij den toren’

24

Herengracht 109-111;
Singel 118

Doopsgezinden
‘De Zon’

25

Westermarkt 6

Descartes
(1596 - 1650)

26

Oude Nieuwstraat/
Teerketelsteeg

Oude Doopsgezind 
centrum Waterlanders

27

Singel 448

De Krijtberg, toen Katholieke 
schuilkerk

28

Warmoesstraat 39/ 110

Vondels 
ouderlijk huis

29

Warmoesstraat 111

Geboortehuis en
jeugd Coornhert

30

Walenpleintje 159; naast O.Z. Achterburgwal 155

Waalse kerk

31

Singel 140-142

Hendrik-Jan Spieghel

32

Damrak-Noord

Jarig Jelles
(1620 - 1683)

33

Singel 112

Simon Joosten 
de Vries

34

Dollebegijnsteeg, OudeZijdsVoorburgwal 92

Lodewijk Meyer

35

Bloemstraat 15

Bibliotheca 
Philosophica 
Hermetica

36

Egelantiersgracht 153/159

Frederik V
van de Palts

(1596 - 1632)

37

Keizersgracht 106-108

Remonstrantse
huiskerk 
‘de Rode Hoed’

38

Keizersgracht 65

P.C. Hooft
(1581 - 1647) 
Rederijkerij

39

Prinsengracht 281

Westerkerk

40

Tegenover Westerkerk

John Locke

41

Damstraat

John Locke

42

Herengracht 376

Hugo de Groot

43

Nieuwe Nieuwstraat 20

School wiskundige

Sybrandt

Hansz Cardinael

44

Keizersgracht 50

Familie Valckenier

45

Singel 74
(gevelsteen)

De Haagsche
postwagen

46

Spuistraat 247 en 249

Oude en nieuwe

wereldbol

47

Keizersgracht 123,

Huis met de hoofden;gastvrij ontmoetingspuntvoor vrijdenkers van Louis en Laurens de Geer;gevelsteen Comenius  (Komensky); Buren op 137-139 Samuel Blommart; ook Hinlopen, Nicolaas Tulp (1592-1670); Comenius gaat in 1638 in Elbing (Zweeds-Pommeren in Polen) wonen. Vandaaruit wordt hij uitgenodigd in Engeland door Hartliben de Schot Dury. De Geer brengt hem in contact met deinvloedrijke Zweed Axel Oxernierna(vriend Barleus, voogd van Christina van Zweden,spreekt met Samuel Blommaart over ‘Nieuw Zweden’) in 1638.

48

Egelantiersgracht 62

Comenius

49

Egelantiesrgracht,
noordzijde,
tussen 1e en 2e brug

Christoffel 
Coenradus
(1649 - 1686)

50

Amstel 216

Coenraadt van

Beuningen (1622-1693);

woonde ook aan

Kloveniersburgwal.

Ouders waren Burgh

èn Van Beuningen

51

Herengracht 216

Burgemeester Cornelis de Graeff; (1594-1664)

52

Herengracht 573

Pieter

de Graeff

(1638-1707)

53

Keizersgracht 107

Hans

Bontemantel

(1613-1688)

54

Herengracht 507

Jacob Boreel

(1630-1697)

(en familie)

55

Herengracht 440

Nicolaas Witsen

(1641-1717)

56

St Annenstraat 12

Hans Vredeman

de Vries (1527 - 1609)

57

Oude Hoogstraat 24/O. Zijdsburgwal 185

Oost-Indisch huis/

Spinhuis

58

Jodenbreestraat 162

Franciscaner huiskerk ‘

Moyses’

59

Warmoesstraat   140/

Papenbrugsteeg

Abraham van Beyerlandt en
Jacob Böhme

60

Dam

Paleis, vroeger Stadhuis

van bouwmeester

Jacob van Campen

61

Gelderse kade 16/ Oude Zijds Kolk 5

Roemer Visscher;

samenkomst Rederijkers

d’Egelantier

62

Kloveniersburgwal 27

Dirck Geurtsz

Van Beuningen

63

Nieuwe Zijds Kolk 28

Korenmetershuisje
(vanaf 1620)

64

Jodenbreestraat 4

Rembrandthuis

65

Schippersgracht/ Prins Hendrikkade 192-194

Willige rasphuis

66

Jodenbreestraat   ong. 4

Rabbi
Menasse ben Israel 
(1604 - 1657)

67

Beursstraat 1, beeld

Hugo de Groot
(1583 - 1645)

68

Singel 324

Mr Joh Wtenbogaert

69

Prinsengracht 234

Adam Boreel (1603 - 1667)

70

Prinsengracht 359,.

Petrus Serrarius, In 't Rode Hart

71

Looiersgracht ongeveer 37

(3 huizen voorbij de Passeerdersdwarsstraat);

N.B. niet aangegeven op Spinozakaart

Johann Rudolph Glauber

(Karlstadt am Main,

1604 -

Amsterdam, 1670)

een Duits

apotheker

en chemicus. 

Vanaf 1671 neemt

Galenus Abr.

de Haen het in

gebruik.

72

Keizersgracht 137/139

Samuel Bloemmaert, VOC, (contact
met Olaf Dapper
~ Benin), gehuwd 
met Margaretha Hoefnagel,
zuster van
Constantijn
Huygens' vrouw (dochters
van 
Vlaamse 
schilder); dochter Catharina trouwde
met een gelijknamige
zoon van Abraham Elzevier; 

Blommaert werkte
o.a. samen met 
Albert Coenraetsz. Burgh (Spinoza schreef brief 76 
aan Albert 
Burgh)

73

Keizersgracht 141

Laurens Reaal, studie rechten,
zeevaartkundige, gouverneur-generaal
Nederlands-IIndië (1616-1619), verlicht
bestuurder die nadacht over
eerlijke handel met
inlanders, gericht op
verbeteringen van de Indische bevolking, opgeleid door Arminius;

74

Oude Schans 18

Apotheek van Jan
Swammerdams 
vader. 
Woonhuis Swammerdam.

Jan Swammerdam

(Amsterdam,

12 februari 1637 — aldaar,

17 februari 1680) 

75

Kloveniersburgwal 23

Familie Valckenier

76

Kloveniersburgwal 25

Pieter Lastman
(Amsterdam, 1583 - 1633). Leermeester van Rembrandt en 
Jan Lievens;

77

Kloveniersburgwal 29

Familie Trip; nu KNAW

78

St Anthoniesbreestraat

naast Tisfris/Pentagon

 

79

St Antoniesbreestraat 142 (Tisfris)

Rabbi Morteira
(1596 - 1660)

80

Korte Houtstraat

(ten tijde van Spinoza; nu midden in Stopera).

Opstelling tempel
van Salomon van
Jacob Judah Leon

81

Kloveniersburgwal 30

Glashuis

82

Damrak/Mandemakerssteeg 

In de Vuerighe Colom

83

Molsteeg bij Singel167

1. doopsgezinde gemeente 
Waterlanders, 
2. Jan Roodenpoorttoren, 
3. Molsteeg, 
Jacobus Wagenaar, uithangbord ‘Descartes’ 
 (toen), 
uitgeverij van 
Van Berckel

84

Koestraat midden

Sweelinck
(1562 - 1621)

 85

Keizersgracht 226

 Michel le Blon (Frankfurt, 1587 - 
1658)

86

Nieuwe Hooghstraat 35

Torrentius (1589 - 1644)

87

Koestraat / Kloveniersburgwal

Jan Luyken

88   Brouwersgracht 43

Galenus Abrahamsz de Haen
(1622 - 1706)

 89

Damrak, Mandemakerssteeg/
Blaeu Erf 

 Willem Jansz Blaeu
(1571 - 1638)
 90  Nieuwe Zijds Kolk  Broer Jansz
(1580 - 1652 )
 91  Nieuwendijk 21  C.P. Hooft
(1547 - 1627 )
 92  Keizersgracht 140 Huis de Driehoek
Quakerskerk
93   Driehoeksstraat/
Brouwersgracht
Vergaderhuis
Quakers 
94 Oude Zijds 
Achterburgwal 185
Spinhuispoort
95 Oude Zijds
Achterburgwal 20
Caspar Barleus
(1584 - 1648)
96 Oude Zijds 
Achterburgwal 19
Gerardus Vossius
(1577 - 1648); 
Isaac Vossius (1618 - 1689)
97 Leliedwarsstraat;
Bloemgracht 76
Familie Blaeu
98 Droogbak 4 Antoinette de Bourignon (1616 - 1680)
99

Nieuwe Zijds 
Voorburgwal 33
(Vinnies)

Dirck Houthaeck
100 Spuistraat 65 Pieter Balling
(? 1635 - 1664)
101 Gravenstraat Wederdopersrellen
102 Singel 156 De Toren
103 Buiten Dommerstraat 12 Jan Luyken
(1649 - 1712)
104 Keizersgracht 107 fam Coymans
105 Keizersgracht/
Leliegracht
Boekhandel Kircher
106 Keizersgracht t/o Groenlandse pakhuizen 40, 42, 44 Lambert Reynst (1613 - 1697)
107 Keizersgracht 110 Nicolaas Tulp
(1593 - 1674)
108 Kalverstraat 1 Jean Maximilian 
Lucas
109

Nieuwe dijk/ hoek St Nicolaasstraat

G.H. Schuller
110 Op 't Water/
Damrak bij N.Z. Kolck
Johannes van Ravesteyn 
(1618 - 1681)
111

Antoniesbreestraat

Paulus van Ravesteyn
(1585 - 1655)

112 Singel 156

De Toren

113 Torensluisbrug/
Singel
Jan Roodenpoorts-
toren