PUBLIEKSDAG HERSENSTICHTING 2011

SOCIALE HERSENEN IN ONTWIKKELING
Wat jij kan, kan ik ook: baby's en hun brein/ dr M van Elk,. Lausanne Samen dingen doen- de vroege ontwikkeling van het sociale brein/ Mw S Hunnius, Nijmegen Seks zit tussen de oren/ Prof G. Holstege, Groningen


SOCIALE OMGANG EN DE HERSENEN
Het sociaal-neuro-endocriene brein: rol van hormonen in sociaal gedrag/ dr J van Honk, Utrecht
From mirror neurons to empathy- Spiegelneuronen en sociaal gedrag/ Prof dr C. Keysers, Amsterdam
Hersenlestsel en onaangepast gedrag/ mw Spikman, Groningen

VERSTOORDE ONTWIKKELING VAN SOCIAAL GEDRAG
Autisme Spectrum Stoornissen en sociaal gedrag/ prof Minderaa, Groningen
Antisociaal gedrag en risicogedrag/ Dr D. Schutter, Utrecht

VOLWASSEN SOCIAAL GEDRAG
Ruzie én samenwerking: sociaal gedrag bij apen/ mw E. Sterck, Utrecht en biomedical primate center
Emotioneel gedrag onder cotrole/ Mw I Volman, Nijmegen

HERSENZIEKTE EN SOCIAAL GEDRAG
Alle remmen los bij de ziekte van Parkinson, dr Berendse, VU Amsterdam
Dementie en sociaal gedrag/ mw Pijnenburg, VU Amsterdam