BRONNEN EN LITERATUUR LINKER- EN RECHTERPAGINA O.A.


P.H. van Moerkerken: Adriaan Koerbagh: een strijder voor het vrije denken, 1948

J.V. Meininger; G. Van Suchtelen: Liever met wercken als met woorden, 1980

Tentoonstelling over Alexander de Grote, Hermitage, 2010

H. Bonger: Leven en werk van Dirck Volkertsz Coornhert, 1978

W. Klever: Mannen rond Spinoza, 1997

D.V. Coornhert: Op zoek naar het hoogste goed (1590; uitgave H. Bonger, 1987)

K.O. Meinsma: Spinoza en zijn kring; studiën naar de Hollandse vrijgeesten, 1896
S. Nadler: De ketterij van Spinoza, 2008

W. de Jong en J. Pennings: Het Doperswandelboek, 2011

J.E. van Dam: Overzicht historici en andere auteurs over de moord op de gebroeders de Witt (2009)

S. Nadler: A book forged in hell (2011)

A. Roothaan: Vroomheid, vrede en vrijheid (1996)

M. van Dijk: 'Rondwandeling Spinoza en de radicale Verlichters' (Mee in Mokum/Gilde Amsterdam/Amsterdamse Spinozakring, 2008)

O.W. Boers: De gevelstenen van Amsterdam, 2007

H.F. van Woerden: Gevelstenen in Amsterdam; wandelen langs bijbelse voorstellingen, 2001

WIKIPEDIA

DBNL-website

SPINOZA.blogse.nl

I. van Hardeveld-Kooi: Lodewijk Meijer (1629-1682) als lexicograaf, 2000
T. Holzey: 'Van rationalisme naar classicisme: spinozistische invloeden op de Amsterdamse toneelliteratuur in de late 17e eeuw', lezing 'Het Spinozahuis', 2011
A. Blankert: Onverdragelijk lelijk: het realisme van de Hollandse historieschilderkunst van de 17e eew, 2007
W. Klever: Locke's disguised Spinozism, 2009; John Locke (1632-1704), vermomde en miskende spinozist, Vrijstad, 2010
Auke Jan Jelsma: Adriaen van Haemstede en zijn martelaarsboek
W. van Bunge: Hoorcollege Spinoza (4 cd's van NRC-academie)

W. Klever: Hoe men wijs wordt; de zeventiende eeuw Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief, 2005 nr 2 p335-353

P. Abels: Spreekbuis voor dissenters, de drukkerij van Jasper Tournay (In: In die stad van die Goude), 1992

E. Eskens: Filosofische reisgids, 2000

W. Frijhoff; M. Spies; medewerkers W. van Bunge; N. Veldhorst: 1650, bevochten eendracht, 1999

V. Icke: Hoorcollege Christiaan Huygens (4 cd's van NRC-academie)

S. Schama: Overvloed en onbehagen; de Nederlandse cultuur in de Gouden eeuw, 1988

M.C. Jacob: The Radical Enlightment, pantheists, freemasons and Republicans, 1981 en 2006
M. Klerk: Petrus Valkeniers: 't Verwerd Europa (1675), een constructie van traditionele moraal en 'nieuwe politiek', masterscriptie, 2010
J. Israel: Evolutie van het denken, vert van A Revolution of mind, radical enlightmnet and the intellectual origins of modern democracy (2010)
J. Israel Radical Enlightenment; Philosophy and the making of modernity 1650-1750, Oxford, 2001

M. Postma Johan de Witt en Coenraad van Beuningen; correspondentie tijdens de Noordse oorlog (1655-1660); scriptiereeks UU (beg. dr. Guido de Bruin)

Mw I.H. van Eeeghen De Amsterdamse Boekhandel 1680-1725, o.a. IV , 63-64 (over Rieuwetsz de Oude en de Jonge)

Mw. I H. van Eeghen De 'uitgever' Henricus Cunrath of Künraht van de polygamist Lyserus en van de philosoof Spinoza, Amstelodamom 1963/50, pgs 73- 80
Drs. Sietse van der Tuin Fysica van de heiligheid,  Zoetermeer, 2009
De gedichten van Tesselschade Roemers, uitg A.Sneller e.a., Hilversum, 1994
G. Snoek De Rozekruisers in Nederland, vooornamelijk in de eerste helft van de 17e eeuw, Haarlem, 2006
E. Jorink: Geef zicht aan de blinden; Constantijn Huygens, René Descartes en het Boek der Nature, 2008
J. Lindeboom Stiefkinderen van het Christendom, Arnhem, 1973
A.M. Vaz Dias Spinoza and Simon Joosten de Vries; W.G. van der Tak Jarig Jellesz' Origins; Jellesz' Life and business, mededeling Spinozahuis, nr 59, 1989
K.L. de Leeuw: Leibniz, over de natuurlijke theologie van de Chinezen, 2006
G. Leibniz: ‘Natuurlijke theologie van de Chinezen’ uitgegeven in 1716
Ruud Lambour: de alchemistische wereld van Galenus Abrahamsz, 1622-1706, Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks 31 (2005), pg 92-183
W. Meijer: Dr. Schuller en B. De Spinoza. De Navorscher, 1897: 605-608
Spinoza Theologisch Politiek Tractaat 7/21
H.G. Hubbeling: Spinoza,1989

S. Nadler: Spinoza's Theory of Divine Providence; rationaist solutions, Jewish sources; Mededelingen van het Spinozahuis 87, Damon, 2005
red. H. Bonger, J. Hoogervorst, M. Mout, I. Schöffer,  J. Woltjer: Dirck Volckertszoon Coornhert, dwars maar recht, De Walburg Pers, 1989
C. L. Thijssen-Schoute: Lodewijk Meyer en diens verhouding tot Descartes en Spinoza, Medeelingen vanwege het Spinozahuis, nr XI, 1954
L. Kooijmans: Gevaarlijke kennis; inzicht en angst in de dagen van Jam Swammerdam, Amsterdam, 2007
SPINOZA ETHICA, 1677
SPINOZA THEOLOGISCH POLITIEK TRACTAAT, 1670
SPINOZA TRACTAAT OVER DE VERBETERING VAN HET VERSTAND, 1677
SPINOZA BRIEVEN (1677, 1977) en BDS and A. Wolf Correspondance of Spinoza (1924)
RENÉ DESCARTES: OVER DE METHODE, 1637
SPINOZA STAATKUNDIGE VERHANDELING, 1677, uitg 201

SPINOZA BRIEVEN OVER HET KWAAD, 2012, hertaald en ingeleid door Miriam Van Reijen

SPINOZA KORTE VERHANDELING OVER GOD, DE MENS EN ZIJN GELUK, 2011, hert. en bezorgd door Jan Knol

IDEM, 2012, Rikus Koops

Spinoza, 259 stellingen, Jan Knol

R.H. Popkin Spinoza

Libertas Philosophandi, Spinoza als gids voor een vrije wereld, 2009, Amsterdam, red. Cis Van Heertum

J.Z. Kannegieter Geschiedenis van de vroege Quakergemeenschap te Amsterdam, 1656 tot begin 19e eeuw, 1971, Amsterdam/Haarlem
Bas van Egmond Kopverkenningen; van emotie naar ratio, 2014, www.uitgeverijtiem.nl

P. Steenbakkers Spinoza's Ethica from manuscript to print, 1994, Gorcum

Goddelijke wijsheid, goddelijke natuur; de boodschap van de Rozenkruisersmanifesten in de beeldtaal van de 17e eeuw, 2015, red. J. Bouman en C, v. Heertum

H.E.S. Wolring Comenius: zijn leven, missie en erfenis, 2014, Budel

Dj. Van Netten Koopman in kennis; de uitgever Blaeu in de geleerde wereld (1571 - 1638), 2014, Walburg Pers, Zutphen

Arabic Roots Doha - a 1001 Inventions Production
Wim Klever De historische Spinoza; nieuw profiel van een universeel wetenschappelijk genie, Vrijstad, 2017
Wim Klever Franciscus v.d. Enden 'Free propositions and Consideration of State' (1665); text in translation. the relevant biographica; documents and a selection from 'Kort Verhael' (1662)
G.H. Janssen Het stokje van Oldebarnevelt, 2001, Verloren, Hilversum
Marc van Dijk Het achtste wereldwonder/ Koninklijk Paleis Amsterdam, Stichting Koninklijk Paleis, 2011
Pieter Vlaardingerbroek Geschiedenis van het stadhuis van Amsterdam, Wbooks, 2011, Zwolle