Gewijzigd 21-07-2017

linker voorpagina. Hierin nu 'Spinoza wetenschapper'

en rechter voorpagina aangevuld met recente wandeling en rubriek Historisch onderzoek en afwijkingen van gangbare denkbeelden

Onlangs is aangevuld of gewijzigd

Wat betreft Spinoza, o.a.:

- de lijst en plattegrond met locaties is aangevuld (nu 113)

- de tekst 'Spinoza', iinkerzijde. Ik probeer hier wat nieuwe accenten te leggen en een stimulans te geven tot meer onderzoek, met name ook naar de periode in Den Haag tijdens de oorlog tegen Lodewijk XIV. Lodewijk Meijer beschouw ik steeds minder als geestverwant. Franciscus van den Enden en Coenraat van Beuningen als méér. Al eerder was geschreven over de 'legendes van de relatie Johan de Witt en Spinoza' (o.a. Klever). Het vroegere contact van Franciscus van den Enden met de prins van Condé in de Fronde-beweging, werpt misschien een licht op Spinoza's bezoek aan Utrecht in 1673 en de coup-poging van Van den Enden. Dit zou duiden op een iets actievere rol van Spinoza, die toch in de TPT aangeeft, dat de vroomheid uiteindelijk is af te lezen uit daden (lees o.a. A. Roothaan). Ook aanvulling over Spinoza's Joodse achtergrond.

- gevonden door Hans Brandenburg: Pieter Balling overleed eind 1664

- de dubbele pagina 'a-damse spinozawandeling' is wat overzichtelijker gemaakt; vooral het gedeelte over de uitgeverij van Riewertsz.


Voornemens

- De rubriek 'Damasio' is weggehaald en zal worden ondergebracht in het brein-gedeelte, samen met enkele andere ontwikkelingen in inzichten over het brein.

- Er voor in de plaats een rubriek, die voorlopig 'Comenius' zal heten; over mogelijkheden/ideeën van een ontwikkeling 'tot grotere volmaaktheid', die met de menselijke aard overeenkomt.  

- De brein-rubriek zal worden aangevuld met Damasio (over het bewustzijn), Frans de Waal en Dick Swaab over de dynamiek in de hersenen, de individualiteit, het zich richten op blijheid (wat mogelijk staat in het 'Creatieve brein').

- Grondige analyse van het TPT in de zomercursus van Het Spinozahuis leerde meer over Spinoza en de staat, waarover ik ook nog e.e.a. wil opnemen.

- Verschillende aan Spinoza toegeschreven waarden zouden wat preciezer kunnen worden omschreven in relatie tot zijn inzichten over mensen.