Afdrukken
-2-

 

Hartchakra adem, hartslag
Zonnevlechtchakra gevaar het hoofd bieden
Heiligbeenchakra seksualiteit, liefde
Basis- of wortelchakra energie, voedsel

Oosterse wijsheid is het nastreven van evenwicht ván en tússen de chakra's.

'Het lijden en de pijn kunnen bitterheid en boosheid veroorzaken óf wijsheid;
Zij die het lijden en de pijn gebruiken voor wijsheid, worden heiligen'.

Dat het zoeken van evenwicht belangrijk is, zal ook blijken uit de verdere neurobiologische kennis, die op brnsoc. staat.
 

Evolutie van planten en dieren in hun omgeving
Planten scheiden alkaloiden af gericht op de omgeving.  Deze biochemische stoffen dienen bij voorbeeld als lokstoffen, of  om  hen bedreigende micro-organismen te vernietigen. Net zoals bij deze vroege levensvormen uit de evolutie, lijken ook bij mensen en dieren alkaloiden een rol te spelen bij de wisselwerking met de omgeving.
 
 

Verslavende psychotrope stoffen 
gebak_ptmoeder_met_kind_ptVluchten_ptvechten_ptkatten_die_slapen_pt
tabaksplant_ptpapaver_bloem2_ptamfetamines2-kleintje_ptherbs_coca_ptslaapmiddelen_pillen_ptHet zenuwstelsel met het brein is het 'van top tot teen' communicatie-systeem van het lichaam. Electro-magnetische pulsen én biochemische stoffen zorgen voor het doorgeven van signalen. De verslavende alkaloide psychotrope stoffen 1. nicotine, 2. opiaten, 3. cocaïne en amfetaminen leggen verbinding met dezelfde systemen als die voor 1. eten, 2. liefde, voortplanting, 3 'gevaar het hoofd bieden' Het wordt weleens vergeten, maar 'het lichaam maakt zijn eigen drugs'. In het meso-cortico-limbische systeem zitten belangrijke ontvangstpunten (receptoren) van deze systemen, die normaal gesproken door stoffen van binnenuit worden gevuld. Gezien de impact van deze over-bekende  psychotrope biochemische stoffen is het eigenlijk wel logisch dat deze een hoofdrol blijken te spelen in belangrijke systemen. Omdat de 'exogene' verslavende stof in dezelfde receptoren past als de 'endogene' signaalstof van al of niet geslaagd gedrag van een bepaald type is, hebben de stoffen hun karakteristieke effecten. Het erbij behorende gedrag hoeft eigenlijk niet per se plaats te vinden voor het effect. Dus geven deze stoffen een korte route naar bepaalde emoties, een 1. lekker, 2. orgastisch of 3. succesvol gevoel, zonder veel inspanning. Een 'maar...' is natuurlijk, dat het binnenste van het brein-zèlf dit niet zal herkennen als iets wat van buiten komt, dus niet als 'onnatuurlijk', met het mogelijke gevolg dat de 'instellingen' gaan veranderen, waardoor de afstemming met de omgeving zoals die wàs, verandert en 'inadequaat' kan worden. In alle dagelijkse, cyclische systemen spelen endogene verslavende stoffen een hoofdrol. De exogene stoffen voor de slaap zijnde benzodiazepines. 
 


Motivationeel systeem, de frontale kwabben en de kleine hersenen
Het gebied van het motivationeel systeem bevindt zich midden in de hersenen op de top van de hersenstam. De kleine hersenen achter-onder zijn betrokken bij beweging. Evolutionair nieuwer zijn de frontale kwabben voorin: de contole- of besturings-systemen.

hersenen-kaartjeDe groep, de maatschappij, godsdienst
Veel dieren zijn niet alleen met elkaar verbonden voor de voortplanting, maar zijn ook verbonden als groep. In groepen levende dieren, mensen dus ook, hebben niet per se een individuele overlevingsdrang, maar wel een intuïtie om bij te dragen aan het voortbestaan van de familie, groep, gemeenschap, soort. Endogene opiaten spelen niet alleen bij de voortplanting een belangrijke rol, maar ze zijn ook een rol gaan spelen in de verbintenis met andere dieren of  mensen. Een gevoel van verbondenheid, met wie, bij wie zijn we veilig zijn en voor wie op te passen ontwikkelt zich gedurende het leven. Hierbij speelt het verstand een rol, maar vooral de emotionaliteit. Via godsdienst, taal en muziek vindt onderlinge afstemming hierover plaats op (vooral) een emotioneel niveau. Verbinding tussen neuroscience, denken over 'het verstand' en de maatschappij is te vinden bij Spinoza (1632-1677) en bij Coornhert (1522-1590). De mens heeft het vermogen ontwikkelt de directe reacties uit te stellen en na te denken. Hierdoor (zie ook Damasio en Damasio&Lamme) en door de flexibiliteit en variabiliteit van de mensen kunnenn deze het eigen bestaan meer beïnvloeden dan de dieren.

Zie voor sociale hersenen: Publieksdag Hersenstichting 13 oktober 2011 Sociale Hersenen